Over ons

Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) is een dienstbare beheerorganisatie voor de gemeente Landgraaf bij het bos- en natuurbeheer.

SBL beheert  165 hectare bos en natuur verdeeld over 15 bosgebieden.

SBL bestaat uit een bestuur, een bosbeheerder en een aantal werkgroepen die organisatorisch en feitelijk uitvoering geven aan het bos en natuurbeheer in Landgraaf.

Durven kiezen!! Stichting Bosbeheer Landgraaf werkt vanuit een centrale doelstelling, te weten: Een verantwoord duurzaam bos- en natuurbeheer door het optimaal integreren van de combinatie natuur en bosbeleving.

De basis hiervoor wordt gelegd door het op gang brengen en stimuleren van natuurlijke processen en omstandigheden zodat de natuurlijke flora en fauna zich kan ontwikkelen. Voor de functies bosbeleving en recreatie worden programma’s, activiteiten en uitdagingen aangeboden.

Ten gunste van de natuurfunctie gelden de volgende doelen:

 • Bosontwikkeling met als koers de potentieel natuurlijke vegetatie;
 • Stimuleren van natuurlijke processen;
 • Bestrijden van agressieve exoten;
 • Verhogen van het percentage dood hout;
 • Verhogen van het percentage dikke bomen;
 • Stimuleren van bosrand ontwikkeling.

Ten gunste van de functies bosbeleving en recreatie gelden de volgende doelen:

 • Verhogen van de belevingswaarde;
 • Verbeteren van de recreatiemogelijkheden;
 • Uitbreiden van bos- en natuurbeleving;
 • Uitbreiden van aanbod van activiteiten en programma’s;
 • Afstemmen publiek medegebruik.

Lees ook onze brochure.Bosbeheer Landgraaf 2022

We werken met man en macht

We werken naar de eindbeelden die ons voor ogen staan De eindbeelden zijn haalbaar en realistisch binnen een periode van 30 jaar. We onderscheiden eindbeeld bos met accent natuur en eindbeeld bos met accent op recreatie en beleving.

De bossen worden daardoor natuurlijker en de beleving wordt intenser. Daarom voeren wij ons motto: Natuur en mensen samen verder!

We werken planmatig. We hebben een beheervisie en hebben jaarlijks een werkplan. We werken samen met lokale partijen en ook met aannemers om uitvoering te geven aan de opdracht waarvoor we staan.