Organisatie

SBL werkt in opdracht van de gemeente Landgraaf; de gemeente die boeit en bloeit.

Er is een beheerovereenkomst tussen de gemeente en de stichting waarin de afspraken zijn gemaakt voor het duurzaam beheer van de gemeentebossen.

In hoofdlijnen ziet de organisatie er als volgt uit:

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Voorzitter:               Mart Reutelingsperger
  • Secretaris:                Rob Luesink
  • Penningmeester:    Peter van der Mark
  • Lid:                            Fon Wachelder
  • Lid:                            Crit Geraets
  • Bosbeheerder:         Jan Spierts

Als beschermheer treedt de heer Mr. N. Mickartz, notaris te Landgraaf, op.