Nieuws

NATUURWERKDAG 2024

De natuurwerkdag 2024 vindt plaats op zaterdag 2 november.

Voor verdere informatie zie onderstaande link:

https://www.natuurwerkdag.nl/klussen/natuurwerkdag-in-het-haesdal/

WEGENS HET 12,5 JARIG BESTAAN VAN SBL EEN DAGJE IN DE NATUUR 31-5-2023

BROEDSEIZOEN

Op dit moment worden geen werkzaamheden uitgevoerd of er moeten onveilige situaties ontstaan.

AANGETASTE BEUKEN

Zo zien beuken eruit, die aangetast zijn en daarom omgezaagd worden.

13 Juli 2022

IEDER JAAR WORDT DE BEHEEROVEREENKOMST GETEKEND, OOK DIT JAAR WEER.

OMROEP LANDGRAAF OP BEZOEK BIJ DE VRIJWILLIGERS VAN SBL TIJDENS HUN WERKZAAMHEDEN

LOCATIES WAAR DE STORM HUISGEHOUDEN HEEFT EN ACTIES GEPLEEGD ZIJN

Rimburgerbos  Kerkveldweg  4  bomen (   eik 2  beuk 1 en haagbeuk 1 geheel over de weg gevallen.

                          Hoolgrub       4 bomen(  3 eiken 1 berk

                          Nabij ivn gebouw  2 bomen 2 eiken

Oude landgraaf 3 dennen

Oudelandgraaf, Ravetsmaar 2 berken

Europaweg abdissenweg   1 grove den

Kleikoeleberg bos 1 gr den

Fietspad steenberg 2 dennen

Hulsbos

Eijkenbos  2 bomen.   Beuk en eik.

5 FEBRUARI 2022 RONDGANG MET UITLEG IN HET EIJKHAGENBOS

UITLEG DOOR BOSBEHEERDER SBL

Diverse instanties waren vertegenwoordigd.

DUURZAME INSTANDHOUDING BOSSEN LANDGRAAF

AANLEIDING

  1. Vitaliteitsvermindering bossen door klimaatverandering
  2. Vitaliteitsvermindering door uitstellen regulier beheer

GEVOLG KLIMAATVERANDERING VOOR BOS:

  1. Groot vochttekort
  2. Bomen op groeiplaatsen waar ze niet meer overleven
  3. Meest gevoelige bomen (beuk, berk) sterven af
  4. Dode en kwijnende bomen langs paden bebouwing etc. kunnen gevaar vormen!

INGRIJPEN IS NOODZAKELIJK

Voor veilige toegankelijke bossen voor inwoners en recreanten zijn maatregelen noodzakelijk

UIT TE VOEREN MAATREGELEN

  1. Klimaatbeheer; kap dode en kwijnende bomen en herbebossing. (Fase 1) Uitvoering bijna gereed
  2. Inhaalbeheer: wegwerken van uitgestelde maatregelen (dunningen) vanwege focus op calamiteitenbeheer. (Fase 2) Start medio juli

LOCATIES

  1. Klimaatbeheer o.a. Hulsbos, Rimburgerbos, Moltbos Zuid, Wilhelminaberg
  2. Inhaalbeheer o.a. Eijkhagenbos, Kisselsbos, Kapellerbos, Wilhelminaberg

NA UITVOERING INHAALBEHEER

Gezonde uitgangssituatie voor duurzame instandhouding Landgraafse bossen (met de kennis en inzichten anno nu)

Stimulering biodiversiteit in het bos, natuurlijke opbouw bosranden.

Start planmatig bosbeheer! 1x/5 jaar dunnen.

Structurele monitoring bossen!

NIEUWE BEHEEROVEREENKOMST

Opnieuw wordt wederom de beheerovereenkomst tussen de gemeente Landgraaf en de Stichting Bosbeheer Landgraaf getekend.

Onze aannemers Krinkels BV en Silvertand BV zijn gestart met de feitelijke boswerkzaamheden om onze bossen toekomstbestendig te maken en vooral veilig te houden. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd en wij informeren u graag hierover.

Noodzaak ‘bosherstel’

Ons klimaat verandert. Hierdoor verandert ook onze natuur. Er zijn bijvoorbeeld boomsoorten die de hogere temperaturen en droogte niet overleven. De boom gaat dood. Het dorre hout kan dan breken en voor onveilige situaties zorgen. Dit willen wij uiteraard voorkomen. Nu, maar zeker ook in de toekomst willen wij op een veilige manier van onze bossen kunnen genieten.

Werkzaamheden

Om onze bossen toekomstbestendig te maken en veilig te houden, moeten bepaalde boomsoorten vervangen worden door soorten die beter bestand zijn tegen de klimaatveranderingen. Dat betekent dat wij in deze winterperiode en in het najaar bomen gaan kappen. Nieuwe boom- en struiksoorten worden daarna geplant. Omdat wij in de winter minder goed kunnen zien welke bomen gezond zijn en welke niet, hebben wij in het najaar markeringen aangebracht op de bomen.We markeerden onder andere de zogenaamde toekomstbomen. Dat zijn de exemplaren, die we graag voor het bos willen behouden. Deze bomen zijn vrijgesteld van kap. Doordat er ook bomen ‘tussenuit’ gaan, krijgen deze toekomstbomen veel meer licht en ruimte. Op die manier kunnen zij uitgroeien tot dikkere en robuustere bomen. Ze worden daarmee belangrijke elementen van een gezond, veilig en gevarieerd bos. Bomen die mogelijk wel een risico vormen hebben een andere kleurmarkering gekregen, evenals bomen die nu al ziek/ongezond zijn.
 

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door twee aannemers: Krinkels B.V. uit Heerlen en Silvertand B.V. uit Voerendaal. Coördinatie en begeleiding van de werkzaamheden vindt in nauwe samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf plaats.Na uitvoering van deze werkzaamheden kunnen nieuwe bomen en struiken worden geplant. Maar ook is er door deze ingreep ruimte voor spontane ontwikkeling van beplanting. Door deze maatregelen vergroten we ook de biodiversiteit in de bossen. Momenteel worden de werkzaamheden op de noordelijke zijde van de Wilhelminaberg uitgevoerd. Vanwege de terreingesteldheid in de wintermaanden zouden we veel schade aanrichten als we daar in de winter werkzaamheden uitvoeren. Daarom is gekozen voor om op deze locatie, onder ecologisch toezicht de werkzaamheden nu uit te voeren. We voeren de werkzaamheden zo veel mogelijk vanaf het Winselerpad uit, zodat schade zo veel mogelijk beperkt wordt. Wij doen ons best om het Winselerpad voor de gebruikers beschikbaar te houden en eventuele hinder tot een minimum te beperken.

Wat we met een Flora en Fauna check bedoelen is dat we weten wat er allemaal leeft op de plaats waar we gaan werken.  Wat we aan jullie vragen is om alle waarnemingen van planten maar vooral de dieren die jullie waarnemen te noteren en door te geven naar mij. Als jullie een vogel of dier of plant niet benoemd krijgen niet erg. Gewoon een beschrijving van wat jullie denken gezien te hebben en de plaats ongeveer waar jullie gewandeld hebben.

Voorbeeld. Jullie hebben een zwart witte vogel gezien met een rode borst of rood mutsje.  Prima waarneming. Als een grote inschatting mogelijk is nog mooier.

Of jullie hebben een vogel met een kromme snavel gezien ter grote van een duif.  Mochten jullie weten waar de nest gelegenheid is laat dat dan zeker weten.

Belangrijkste is dat we een verzameling krijgen van de dieren in de bossen.  Vleermuis zien vliegen laat dat ook weten.  Duif gezien? Mogen jullie ook doorgeven maar hoef niet.

Stuur de waarnemingen via de app naar mij  06 10 595933 dan kan ik ze verzamelen. Laat wel even weten waar de waarneming in Landgraaf ongeveer gedaan is.

Stichting Bosbeheer Landgraaf en gemeente Landgraaf werken aan veilige bossen

Het klimaat in Nederland verandert. Dat merkt iedereen. De laatste twee jaar gaat de klimaatverandering echter zó snel dat deze de duurzame instandhouding van de bossen van de gemeente Landgraaf ernstig bedreigt.

De problemen worden veroorzaakt door het langdurig uitblijven van neerslag, in combinatie met bijzonder hoge temperaturen. Daardoor wordt de groeiplaats van de bossen zó droog dat oude bomen, die zich soms al tientallen jaren gezond hebben kunnen ontwikkelen, afsterven. Het zijn vooral beuken die het op dit moment niet redden. Ook andere boom- en struiksoorten sterven door de droogte af.

Als eerste actie worden dit jaar en in 2020 de risico- en attentiebomen gemarkeerd. Vanwege de veiligheid worden risicobomen zo snel mogelijk aangepakt. De bossen blijven tijdens de werkzaamheden veilig toegankelijk maar u gaat zeker iets van de extra activiteiten merken. Tot en met de winter van 2020 worden over alle bossen dode en gevaarlijke bomen geveld.

Als tweede actie gaat de stichting Bosbeheer Landgraaf een plan ontwikkelen dat leidt tot het klimaatbestendig maken van onze gemeentelijke bossen. Dit plan gaat een behoorlijke impact op de bossen hebben. Delen van het bos worden omgevormd naar bossen met een samenstelling van boomsoorten die aangepast zijn aan het veranderende klimaat. Naast onze veiligheid nu is het belangrijk om gezonde bossen ook door te geven aan de volgende generaties.

KLIMAATVERANDERING BEDREIGT LANDGRAAFSE BOSSEN.

Het klimaat in Nederland verandert. Dat merkt iedereen. De laatste twee jaar gaat de klimaatverandering echter zo snel dat de duurzame instandhouding van de bossen van de gemeente Landgraaf (ongeveer 200ha) ernstig wordt bedreigd.

De problemen worden veroorzaakt door het langdurig uitblijven van neerslag, in combinatie met bijzonder hoge temperaturen. Daardoor wordt de groeiplaats van de bossen zo droog dat oude bomen, bomen die zich soms al tientallen jaren gezond hebben kunnen ontwikkelen, afsterven. Binnen de bossen van de gemeente zijn het vooral beuken die op dit moment het loodje leggen, maar ook andere boom- en struiksoorten sterven door de droogte af.

Doordat de gemeentelijke bossen intensief door de inwoners van Landgraaf worden gebruikt kunnen door het afsterven van bomen in de buurt van paden, langs wegen of in de buurt van bebouwing veiligheidsrisico’s ontstaan. De Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) heeft dit veiligheidsrisico vroegtijdig onderkent en voert daarom al vanaf de start van het groeiseizoen 2019  calamiteitenbeheer uit. Binnen dit calamiteitenbeheer worden risicobomen periodiek door de bosbeheerder in het veld opgespoord, met verf gemarkeerd en vervolgens geveld. Door het op deze wijze uitvoeren van het calamiteitenbeheer geeft de gemeente invulling aan de wettelijke zorgplicht en aan het garanderen van de veiligheid van de inwoners binnen de bossen.

Vanzelfsprekend leidt het uitvoeren van calamiteitenbeheer alleen niet tot een duurzame oplossing. Daarom heeft de afdeling BOR een opdracht uitgezet die moet leiden tot het ontwikkelen van een planmatige aanpak gericht op het klimaatbestendig maken van de gemeentelijke bossen. Binnen de te ontwikkelen aanpak is het de bedoeling dat de bossen, daar waar nodig, worden omgevormd naar bossen met een soortensamenstelling die is aangepast aan het gewijzigde klimaat (= warmer & droger). Om dit te realiseren zullen afstervende bossen selectief worden geveld. De implementatie van de nieuwe aanpak moet er uiteindelijk toe leiden dat de instandhouding van de bossen, in eigendom bij de gemeente, binnen de nieuwe klimatologische omstandigheden duurzaam kan worden gegarandeerd.