Fotogalerij

Het maken en publiceren van foto’s door de stichting:
Voor het maken en publiceren van foto’s gebruikt stichting bosbeheer het gerechtvaardigd belang (vrije nieuwsgaring) als rechtmatigheids-grondslag in het kader van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In beginsel is de stichting van mening dat haar maatschappelijk belang (vrijheid van meningsuiting en informatie) zwaarder weegt dan het individuele privacybelang van de geportretteerde.
Mocht de geportretteerde (of de ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de geportretteerde) daar anders over denken of bezwaar hebben tegen de publicatie van de foto dan kan dat kenbaar worden gemaakt via een e-mail aan  info@bosbeheerlandgraaf.nl. De stichting zal er dan voor zorgen, dat de desbetreffende foto van de website wordt verwijderd.

27 JANUARI 2024 DEELNAME BOOMPLANTDAG 2024

28 MAART 2023 AANPLANT IN HET EIJKENBOS EN STREEPERBOS

 

 

WERKZAAMHEDEN IN HET BOSJE BIJ KLEIKOELEWEG/OUDE LANDGRAAF 29 NOVEMBER 2022

Het verwijderen van gevaarlijke dode bomen.

     

     

WERKZAAMHEDEN EXDEL 9 AUGUSTUS 2022

  

DANKWOORD VOOR ONZE PENNINGMEESTER

Tom Hansen (BOR) bedankte Niek voor zijn inzet en werkzaamheden als penningmeester voor de Stichting Bosbeheer.

DE WERKZAAMHEDEN AAN DE TOERISTENWEG

 

      

DE WACHTER IN HET MOLTBOS

voor herstel                                                                            na herstel

                        

na update

   

WILHELMINABERG 31 MEI 2022

Paden vrijhouden en voorkomen van onveilige situaties.

  

 

SMELLEKENPAD 1 MAART 2022

Er zijn nog veel werkzaamheden te verrichten

      

WERKZAAMHEDEN SMELLEKENPAD 15 FEBRUARI 2022

Tijdens de pauze kreeg Fon een presentje aangeboden van zijn collega’s

VELLEN VAN EEN BOOM AAN DE GRACHTERWEG OP 21 SEPTEMBER 2021

    

deze boom wordt geveld                    omgezaagd

  

in stukken zagen                                                   hergebruiken

een gezellig zitje

WANDELPADEN VRIJMAKEN IN HET KAPELLERBOS OP 24 AUGUSTUS 2021

   

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK IN HET BOSJE BIJ DE VLEKKENKAMP  DINSDAG 17 AUGUSTUS 2021

        

snoeiwerk langs hekwerk                                 werkoverleg

welverdiende pauze

DE VRIJWILLIGERS, DIE IEDERE DINSDAGMORGEN IN HET VELD WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN.

             

07-01-2020 verwijderen gevaarlijke ten dode opgeschreven boom

   

   

17 december 2019 vervolg werkzaamheden Kleikoelenbos

           

            

26 november 2019 verwijderen dode bomen Kleikoelenbos

       

       

19 november 2019 werkzaamheden bij het Jagerspad

 

                         

Natuurwerkdag 2 november 2019

Een geslaagde dag, waarbij jong en oud samenwerkte. Het weer liet zich van de goede kant zien.

   

   

   

   

24 september 2019 het rooien van slechte cq. onveilige bomen Grachterweg

   

                       

   

9 augustus 2019 opschonen randen langs de Boomweg

    

    

9 juli 2019 verbeteren zicht op fietspad kruising Moltweg-Krijgersberglaan

          

        

30 april 2019 takkenrillen maken langs de Rouenhof

   

  

2 April 2019 Werkzaamheden op de Wilhelminaberg

 

           

13 Maart 2019 Boomfeestdag

De kinderen van Basisschool Wereldwijs hebben met veel plezier bomen en struiken gepland bij de Grafheuvel.

  

  

 

12 Maart 2019 opruimen in het  Kapellerbos na de storm

       

 

 

5 Februari 2019  nog menig takkenbosje zal erbij komen, voordat de dunningswerkzaamheden langs het Smellekenspad klaar zijn.

                          

 

22 Januari 2019 dunningswerkzaamheden langs het Smellekenspad.

    

    

15 Januari 2019 de vrijwilligers aan het werk in het Kleikoelebergbos

       

 

dood hout onmisbaar voor gezond bos          verzorging inwendige mens

Herfst in de  bossen van Landgraaf

    

 

 

 

Vrijwilligers aan het werk op de natuurwerkdag  3 november 2018

      

     

     

     

Vrijwilligers maken een broedstoof voor het vliegend hert in de Exdel

     

     

Vrijwilligers aan het werk op de Wilhelminaberg

   

 

Vrijwilligers aan het werk