Het maken en publiceren van foto’s door de stichting:
Voor het maken en publiceren van foto’s gebruikt stichting bosbeheer het gerechtvaardigd belang (vrije nieuwsgaring) als rechtmatigheids-grondslag in het kader van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In beginsel is de stichting van mening dat haar maatschappelijk belang (vrijheid van meningsuiting en informatie) zwaarder weegt dan het individuele privacybelang van de geportretteerde.
Mocht de geportretteerde (of de ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de geportretteerde) daar anders over denken of bezwaar hebben tegen de publicatie van de foto dan kan dat kenbaar worden gemaakt via een e-mail aan  info@bosbeheerlandgraaf.nl. De stichting zal er dan voor zorgen, dat de desbetreffende foto van de website wordt verwijderd.

Natuurwerkdag 2 november 2019

Een geslaagde dag, waarbij jong en oud samenwerkte. Het weer liet zich van de goede kant zien.

   

   

   

   

 

24 september 2019 het rooien van slechte cq. onveilige bomen

   

                       

   

9 augustus 2019 opschonen randen langs de Boomweg

    

    

 

9 juli 2019 verbeteren zicht op fietspad kruising Moltweg-Krijgersberglaan

          

        

 

30 april 2019 takkenrillen maken langs de Rouenhof

   

  

 

2 April 2019 Werkzaamheden op de Wilhelminaberg

 

           

 

 

13 Maart 2019 Boomfeestdag

De kinderen van Basisschool Wereldwijs hebben met veel plezier bomen en struiken gepland bij de Grafheuvel.

  

  

 

 

12 Maart 2019 opruimen in het  Kapellerbos na de storm

       

 

 

 

5 Februari 2019  nog menig takkenbosje zal erbij komen, voordat de dunningswerkzaamheden langs het Smellekenspad klaar zijn.

                          

 

 

22 Januari 2019 dunningswerkzaamheden langs het Smellekenspad.

    

    

15 Januari 2019 de vrijwilligers aan het werk in het Kleikoelebergbos

       

 

dood hout onmisbaar voor gezond bos          verzorging inwendige mens

Herfst in de  bossen van Landgraaf

    

 

 

 

 

Vrijwilligers aan het werk op de natuurwerkdag  3 november 2018

 

      

     

     

     

 

Vrijwilligers maken een broedstoof voor het vliegend hert in de Exdel

 

     

     

 

Vrijwilligers aan het werk op de Wilhelminaberg

 

   

 

 

Vrijwilligers aan het werk