Het maken en publiceren van foto’s door de stichting:
Voor het maken en publiceren van foto’s gebruikt stichting bosbeheer het gerechtvaardigd belang (vrije nieuwsgaring) als rechtmatigheids-grondslag in het kader van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In beginsel is de stichting van mening dat haar maatschappelijk belang (vrijheid van meningsuiting en informatie) zwaarder weegt dan het individuele privacybelang van de geportret-teerde.
Mocht de geportretteerde (of de ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de geportretteerde) daar anders over denken of bezwaar hebben tegen de publicatie van de foto dan kan dat kenbaar worden gemaakt via een e-mail aan  info@bosbeheerlandgraaf.nl. De stichting zal er dan voor zorgen, dat de desbetreffende foto van de website wordt verwijderd.

Herfst in de  bossen van Landgraaf

    

 

 

 

 

Vrijwilligers aan het werk op de natuurwerkdag  3 november 2018

 

      

     

     

     

 

Vrijwilligers maken een broedstoof voor het vliegend hert in de Exdel

 

     

     

 

Vrijwilligers aan het werk op de Wilhelminaberg

 

   

 

 

Vrijwilligers aan het werk