ANBI

De stichting is een algemeen nut beogende instelling, ook wel ANBI genoemd. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemene nut.

Contactgegevens

Naam: Stichting Stichting Bosbeheer Landgraaf

Adres: Brandhofstraat 18 6372 KC Landgraaf

RSIN nummer NL8212.52.744
Plaats Landgraaf
Land Nederland
KVK 14121356

Doelstelling

Een verantwoord duurzaam bos-en natuurbeheer door het optimaal integreren van de combinatie natuur en bosbeleving.

Beleidsplan

zie onder    visie 1e

 

Bestuurders

Voorzitter M. Reutelingsperger

Secretaris G. Zweiphenning

Penningmeester P. van der Mark

Algemeen bestuurslid F. Wachelder

Algemeen bestuurslid C. Geraets

Beloningsbeleid
Artikel 4 van de Statuten:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk. Zij hebben wel recht op een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden, deze worden niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN PER JAAR

Jaarverslag  2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011