Activiteiten

Het maken en publiceren van foto’s door de stichting:
Voor het maken en publiceren van foto’s gebruikt stichting bosbeheer het gerechtvaardigd belang (vrije nieuwsgaring) als rechtmatigheids-grondslag in het kader van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In beginsel is de stichting van mening dat haar maatschappelijk belang (vrijheid van meningsuiting en informatie) zwaarder weegt dan het individuele privacybelang van de geportretteerde.
Mocht de geportretteerde (of de ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de geportretteerde) daar anders over denken of bezwaar hebben tegen de publicatie van de foto dan kan dat kenbaar worden gemaakt via een e-mail aan  info@bosbeheerlandgraaf.nl. De stichting zal er dan voor zorgen, dat de desbetreffende foto van de website wordt verwijderd.

BOOMFEESTDAG WOENSDAG 7 DECEMBER 2022

Georganiseerd door en begeleid door mensen van de Gemeente Landgraaf, de Stichting Bosbeheer Landgraaf, het IVN Ubach over Worms en het IVN De Oude Landgraaf.

Gepland werd met hulp van groep 8 van basisschool De Wegwijzer.

Er werd hard gewerkt door de leerlingen.

Voor de inwendige mens werd natuurlijk ook gezorgd.

Al met al een zeer geslaagde dag.

NATUURWERKDAG ZATERDAG 5NOVEMBER 2022

Beste inwoners/ natuurliefhebbers,
Graag breng ik het volgende onder jullie aandacht:
Op zaterdag 5 november is het weer de Landelijke Natuurwerkdag.
Zo ook in Landgraaf wordt op deze dag een activiteit georganiseerd.
Het zou wederom leuk en gezellig zijn om velen van jullie die ochtend (weer) te mogen begroeten.
De locatie van dit jaar is gelegen bij de bosjes en weide langs het Uilenpad in Abdissenbosch.
(Rechts naast het bedrijf Xella (voorheen “Ytong” ) nabij het kerkhof aan de Reeweg).

Deze werkzaamheden staan ook in het teken van de Marie – Bernard van Lourdes Idylle en het toekomstige As – uitstrooibos.
De activiteit wordt vanuit de Gemeente Landgraaf en in samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf en de Parochiecluster Ubach over Worms georganiseerd.
De werkzaamheden bestaan die ochtend uit :
 Het wegsnoeien van de onder begroeiing in het as-uitstrooibos
 Opschot in afrastering en haag langs weide verwijderen/snoeien
 Laaghangende takken verwijderen en randenbeheer langs bosjes
 Maken takkenril en prikken van zwerfvuil/ rommel opruimen
 Het wegzagen van 6 grotere en slechte bomen in de weide
 Planten van 3500 stuks narcissenbollen.
Uiteraard wordt er gezorgd voor een lekkere lunch 
We verzamelen rond 8.45uur en starten de werkzaamheden om 9 uur. Rond de klok van 13.00 uur sluiten we langzaam af.
Denk ook aan stevige werkschoenen/ (regen)kleding.
Wel graag vóóraf even aanmelden!
En wel vóór vrijdag 28 oktober. (I.v.m. facilitering materialen/ lunch)

Groet en graag tot ziens.
Met de voeten in de klei, een frisse neus, zinvol en goed voor lichaam en geest.
Robert Dörenberg – locatie coördinator – 06-54664198 – rd2@landgraaf.nl

8 Februari 2022

De laatste knot werkzaamheden aan de Waubacherweg

Het eindresultaat mag gezien worden

Uitrusten na de werkzaamheden of takkeril aandrukken?

25 JANUARI 2022

Knotten wilgen aan de Waubacherweg

14 DECEMBER 2021

Verwijderen en opruimen beuk aan het Smellekenpad

Vrijwilligers bezig met het knotten van wilgen in het Haesdal

6 NOVEMBER 2021 NATUURWERKDAG

Vrijwilligers aan het werk in het Ooievaarsbosje

SBL aanwezig op het Boomfestival in het Rimburgerbos op 10-10-2021

gereedschapswagen


 

.